• 2021: ‘Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs’ (april 2021). Klik hier voor de samenvatting. U kunt de digitale versie van het proefschrift hier vinden.

 • 2023: Voor het vakblad voor het voortgezet onderwijs, "Van 12 tot 18", ben ik geïnterviewd door de hoofdredacteur Renske Valk. U kunt het interview hier vinden.
 • 2023: Voor het tijdschrift De Omwenteling van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid interviewde Anja Klein zeven mensen over hun wensen en inspanningen om de wereld beter te maken voor onze jongeren. Het voelt bijzonder om hiervoor gevraagd te zijn. U kunt het interview hier vinden.

 • 2023: Met Tjip de Jong heb ik na de zomervakantie een podcast opgenomen over 'wat toetst de eindtoets in het basisonderwijs eigenlijk’? Aan de hand van mooie vragen van Tjip was het ook voor mij nog eens terugkijken én vooruitkijken naar wat we nu toch moeten met die eindtoets, die nu doorstroomtoets heet maar in de basis niet anders is geworden. Het blijft ongemakkelijk. De podcast is hier terug te luisteren.
  De podcast is ook opgenomen en via YouTube terug te kijken, dat kan hier.

 • 2022: In augustus heb ik samen met drs. Renske Valk, taalkundige, onderwijsadviseur en hoofdredacteur van Van Twaalf tot Achttien, maandblad voor het voortgezet onderwijs,  een opiniestuk geschreven Red de taal van de koetsenmaker. Dit stuk kunt u hier vinden.

 • 2022: Dit voorjaar is een rapport van de Taalunie verschenen waarin de contouren worden verkend voor zinvol centraal toetsen. Ik heb hier aan mee mogen werken. De Taalunie heeft taalcompetent als uitgangspunt genomen en verkend hoe toetsing in dienst kan staan daarvan. Het rapport is hier te downloaden.

 • 2022: Donderdag 21 april zat ik van vijf tot zes live in de studio van radio 1 in het programma Vroeg! Over de eindtoets. Er is een podcast van het programma gemaakt. De podcast is hier terug te luisteren.

 • 2022: Woensdag 13 april heb ik samen met Paul Frissen bij het NIVOZ een lezing mogen houden over de eindtoets. U kunt er hier meer over lezen.

 • 2022: Vrijdagavond 4 maart ging in de Balie de korte docu in première ‘Iedereen is leerling’ gemaakt door Maarten Stuifbergen, Tjeerd Dijkstra en Youri van der Starre. Het was een plezier met deze filmmakers te spreken en nu te zien hoe zij in hun docu het wedstrijddenken zoals dat met toetsing wordt gestimuleerd een plek hebben gegeven in hun film. De docu kunt u via deze link zien.

 • 2022: In het tijdschrift De Psycholoog ruim aandacht voor het validiteitsvraagstuk van de eindtoets basisonderwijs. Vanuit de psychometrie en de testpsychologie is er kritiek op mijn proefschrift waar ik op reageer en waar vervolgens weer een reactie op komt. Dank aan de redactie van het tijdschrift om aan deze belangrijke discussie over validiteit van de eindtoets in relatie tot het vraagstuk van selectie en tot het vraagstuk van kwaliteit van onderwijs een platform te bieden. U kunt alle drie de artikelen hier lezen.

  • Ben Wilbrink schreef een blog naar aanleiding van het drieluik over de eindtoets basisonderwijs in De Psycholoog. Hij spreekt over ‘kokervisie’. U kunt zijn blog hier lezen.

 • 2021: Voor het tijdschrift Examens schreef ik een artikel over validiteit, of vooral het gebrek eraan, in relatie tot de eindtoets basisonderwijs. U kunt het artikel hier lezen.

 • 2021: In het novembernummer in Van 12 tot 18 schreef ik een artikel over de noodzaak tot een andere manier van kijken naar onderwijs en toetsen in relatie tot kansengelijkheid, onder andere naar aanleiding van het rapport van de Onderwijsraad ‘Later selecteren, beter differentiëren’ dat in april verscheen. U kunt het artikel hier lezen.

 • 2021: De Vlaamse pedagoog en emeritus hoogleraar Roger Standaert schreef een artikel over gestandaardiseerd toetsen naar aanleiding van de Vlaamse ontwikkelingen die gericht zijn op de introductie van verplichte taaltoetsen aan het begin van het voortgezet onderwijs. U kunt hier zijn artikel lezen.

 • 2021: In nummer 4 van het PO Magazine, oktober 2021, heb ik een artikel geschreven over gestandaardiseerd meten in relatie tot inclusief onderwijs. Dit kunt u hier vinden.

 • 2021: Als buitenpromovendus van de NSOB ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Tilburg. Sebas van Aert schreef voor Univers over mijn proefschrift. Lees het hier.

 • 2021: Bij de Slotbijeenkomst impactprogramma van de serie Klassen op 26 mei 2021 heb ik een kolom voorgedragen, deze kunt u hier vinden, vanaf minuut 27.00. 

 • 2021: Met Jan Jaap Hubeek heb ik een podcast opgenomen die deel uitmaakt van zijn podcastserie 'Meesterwerk'. De podcast is via deze link te beluisteren:
  Apple: https://lnkd.in/dYK4iAq
  Spotify: https://lnkd.in/dkbUqap

 • 2021: Maandag26 april bij NPO Radio 1, 'Waarom we kinderen niet in hokjes moeten duwen als het gaat om het schooladvies'. De aflevering is hier terug te luisteren.

 • 2021: Vrij Nederland heeft 19 april een interview gepubliceerd, "De eindtoets op basisscholen werkt ongelijkheid in de hand, stelt deze toetsexpert". U kunt het stuk hier lezen.

 • 2021: Het NRC heeft een interview gepubliceerd over mijn proefschrift, 'Toetsen hebben de ongelijkheid in het onderwijs verstevigd', dit kunt u hier lezen.

 • 2021: Het maandblad 'Van 12 tot 18' heeft een artikel over mijn proefschrift gepubliceerd, 'De toekomst van kinderen willen voorspellen is hen opsluiten in het verleden', dit kunt u hier lezen.

 • 2021: Trouw heeft n.a.v. mijn promotie een interview gepubliceerd, 'Zijn Cito toetsen straks verleden tijd? Een goede kennisbasis krijg je niet door steeds te meten', dit kunt u hier lezen.

 • 2021: Het maandblad Didactief heeft op 13 mei een interview met mij gepubliceerd (aangepast op 29 september). Dit kunt u hier lezen.