Als anderen waardevolle artikelen schrijven over toetsing, deel ik dat graag. Hier vindt u links naar zulke teksten.

 

Artikelen

 

  • 2022: In het tijdschrift De Psycholoog ruim aandacht voor het validiteitsvraagstuk van de eindtoets basisonderwijs. Vanuit de psychometrie en de testpsychologie is er kritiek op mijn proefschrift waar ik op reageer en waar vervolgens weer een reactie op komt. Dank aan de redactie van het tijdschrift om aan deze belangrijke discussie over validiteit van de eindtoets in relatie tot het vraagstuk van selectie en tot het vraagstuk van kwaliteit van onderwijs een platform te bieden. U kunt alle drie de artikelen hier lezen.
    • Ben Wilbrink schreef een blog naar aanleiding van het drieluik over de eindtoets basisonderwijs in De Psycholoog. Hij spreekt over ‘kokervisie’. U kunt zijn blog hier lezen.

  • 2021: De Vlaamse pedagoog en emeritus hoogleraar Roger Standaert schreef een artikel over gestandaardiseerd toetsen naar aanleiding van de Vlaamse ontwikkelingen die gericht zijn op de introductie van verplichte taaltoetsen aan het begin van het voortgezet onderwijs. U kunt hier zijn artikel lezen.

  • 2021: Ben Wilbrink schreef op Twitter over de validiteit van de eindtoets: Kunnen eindtoetsen (voorheen de ‘citotoets’) valide zijn? U kunt hier zijn betoog lezen.